Проектиране, Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи